Deutsch English  
 
K11

K11

UTBILDNINGSCENTRUM

Moderna och intelligenta verktygssystem kräver en hög teknisk kunskap för att på optimal vis kunna förmedla fördelarna och den potentiella problemlösningen som är inbyggd i dessa produkter. Sedan slutet av augusti 2009 stod ett nytt utbildningscentrum klart för detta ändamål.
På över 600 kvadratmeter presenteras allt som kan vara till nytta för våra kunder, distributionspartner och kollegor. Så som vi säger: “Allt i en hand“!
Kärnområdena är 10 produktöar.
Specialverktygen finns tillgängliga för olika arbetsområden, till exempel: chassi, bromsar, motorer och samtidigt Videoscope-programmet. Detta ger besökarna en överblick över alla de lösningar vi erbjuder, liksom tillhörande koncept.

Imponerande och praktisk användning av KS specialverktyg kan demonstreras i områden med arbetsstationer, där de också kan användas av våra kunder. På en 30 m lång visningsvägg visas alla viktiga produktområden, som vi erbjuder, både när det gäller standardverktyg som specialverktyg, t.ex. moment- och utdragar-program.
 
Vi är speciellt stolta över vårt moderna konferensrum med modernaste multimediateknologi. Det erbjuder mycket när det gäller utbildning och konferenser.
Alla arbetsstationer är utrustade med en terminaldator, som erbjuder interaktiv utbildning och multimediademonstrationer.
Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla våra medarbetare, med hänsyn till förändringarna på marknaden.
I KS medarbetarakademi, har vi regelbundna workshops när det gäller organisationsfrågor, tillexempel datoranvändning, men också kontinuerlig professionell utbildning med externa instruktörer. Detta berikar den utbildning vi kan erbjuda. Medarbetarakademin omfattar också kurser på två främmande språk.

För större grupper eller enskilda företag, kan vi erbjuda individuellt anpassade utbildningar.


"Säljs bara i specialaffärer."