English  
 
K11

K11

CENTRUL DE PERFECŢIONARE

Sistemele de unelte moderne, inteligente necesită o bună cunoaştere a tehnicii pentru a putea comunica avantajele şi potenţialul de a rezolva probleme a acestor produse utilizatorului. La sfârşitul lunii august 2009, noului nostru centru de perfecţionare tehnică i s-a alocat această sarcină.
În cadrul unei expoziţii suprafaţă de aproximativ 600 m², clienţii, partenerii de distribuţie şi colegii noştri pot găsi orice îi interesează; aşa cum ne place nouă să spunem ätotul dintr-o singură mânăö.
Zonele centrale sunt 10 standuri cu produse.
Uneltele speciale sunt disponibile în acelaşi timp la zonele de lucru relevante de exemplu pentru şasiuri, frâne, motoare sau chiar şi programul Videoscope. Acestea oferă vizitatorilor o privire de ansamblu asupra tuturor soluţiilor oferite de noi, precum şi asupra conceptelor.

Impresionantă şi practică, folosire uneltelor speciale KS poate fi demonstrată în zonele bancurilor de lucru unde acestea pot fi folosite chiar şi de clienţi. Pe un perete de expunere de 30m, se găsesc toate zonele de produs esenţiale precum unelte standard şi unelte speciale, ex. Unelte de torsiune şi dispozitiv de demontat piese.
Suntem extremi de mândri de sala noastră modernă de conferinţe cu tehnologie multimedia ultra-modernă. Aceasta are multe de oferit, instructaje interesante sau conferinţe.
Fiecare banc de lucru este dotat cu un computer care facilitează instructajul interactiv şi demonstraţii multimedia
 
Ne străduim să ne dezvoltăm în mod continuu colegii, luând în considerare piaţa tot mai schimbătoare. În propria noastră academie KS, atelierele pentru subiecte organizaţionale au loc cu regularitate pentru subiecte ca folosirea computerelor, dar în acelaşi timp imlementăm şi măsuri continue de educaţie cu ajutorul unor instructori externi, acest lucru îmbogăţind oferta noastră de educaţie vanasată. Programul din cadrul academiei a inclus de asemenea două cursuri de limbă străină.

Pentru grupurile mai mari sau firme singure, vă rugăm să întrebaţi despre instructajele concepute individual.


"Comercializat doar în magazine specializate."