Deutsch English  
 
K11

K11

KWALITEITSGARANTIE

Stagnatie betekent achteruitgang, daarom werken wij er continu aan om de kwaliteit van onze producten, productiviteit en processen te verbeteren.
Door continue proactieve kwaliteitscontrole garanderen wij dat elk afzonderlijk gereedschap van ons overeenkomt met de laatste stand der technologie.

Door de modernste productiemethodes te hanteren en geselecteerde materialen te gebruiken doen we ons best om het correcte functioneren en de lange levensduur van onze producten te garanderen.


Als een van onze producten toch een defect zou vertonen, dan heeft u twee opties:
  1. Contacteer de handelaar waar u het artikel heeft aangekocht.
  2. U kunt een aantal onderdelen bestellen voor een onafhankelijke reparatie.   
Als een van onze producten echter een kwaliteitsgebrek vertoont op grond van materiaal- of fabricagefouten, dan garanderen wij een gratis vervanging.
"Wordt alleen verkocht in speciaalzaken."