K11

K11

Осигурено качество

Стагнация означава регресия, ето защо ние постоянно работим за подобряването на качеството на продукта, продуктивността и процесите.

Чрез продължителен контрол на качеството ние гарантираме, че по всеки един от нашите инструменти се правят непрекъснато подобрения, за да бъдем в крак с най- новите технологии.

Ние даваме най- доброто от себе си като използваме най- модерните продуктивни методи чрез използване на подбрани материали, за да гарантираме правилно функциониране и дълъг експлоатационен живот на нашите продукти.
 

Въпреки това ,ако някой от нашите продукти покажат дефект имате две възможности:
  1. Да се свържете с доставчика, който е доставил продукта.
  2. Можете да поръчате резервни части и да го поправите сами.   
Въпреки това ако някой от нашите продукти покаже дефект, дължащ се на лошо качество на материала, или когато дефектът е фабричен, ние гарантираме безплатна подмяна.
"Всички оферти са налични за участващите търговци на дребно"